Kunstnerteamet Stian Ådlansvik og Lutz-Rainer Müller står bak utsmykningen Acting On Your Best Behaviour. Skulpturen står på Granstangen skole i Oslo og er laget i cortenstål, som utvikler ett beskyttende rustlag over tid.

Vårt engasjement bestod i å oversette tegning og konsept til en fysisk modell, som ivaretok estetiske og praktiske utfordringer, så vel som budsjett. Deretter stod vi for produksjon og montering.

 

Du kan lese mer om prosjektet på kunstnernes hjemmeside.
Foto: Signe Marie Andersen